ข้อดีของการขายฝากที่ดิน

            การขายฝาก คือ การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อขาย แต่เปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ ในเวลาที่กำหนด
ถูกกฎหมาย ทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดินทุกกรณี ต่ออายุได้ 10 ปี
รวดเร็วทันใจ ได้เงินก้อนใหญ่ไปลงทุน ไม่ต่ำกว่า 70% ของราคาประเมิน
ไถ่ถอนคืนได้ตลอดเวลา แจ้งล่วงหน้าเพียง 1 วัน
ไม่จำกัดอายุ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่จำกัดอาชีพของผู้ขายฝาก             

  ลักษณะที่ดินที่รับขายฝาก

เป็นโฉนดที่ดิน (นส.4จ.) หรือ หนังสือรับรอง (นส.3 ก.)

เป็นบ้านพร้อมที่ดิน หรือเป็นที่ดินเปล่า ที่นาหรือที่ดินเกษตรกรรม เป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดที่เราเปิดให้บริการ

มีทางออกสู่ทางสาธารณะ กรณีไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะให้โทรหารือที่ 099-8789336

ต้อง ไม่ใช่ ที่รกร้าง-เป็นบ่อ ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า-ออก (ที่ตาบอด) ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น

อัตราค่าธรรมเนียมการขายฝาก

♦ คิดผลประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ขายฝากเป็นผู้จ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากทั้งหมด

♦ ไถ่ทรัพย์ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ขายฝากครั้งแรก คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2% ของวงเงินขายฝาก

♦ ต่ออายุเมื่อสิ้นสุดสัญญา เมื่อครบ 1 ปี หากยังหาสินไถ่มาคืนไม่ได้ สามารถขยายอายุสัญญาครั้งละ 1 ปี ได้ 10 ครั้ง รวม 10 ปี

♦ ค่าสำรวจพื้นที่ และค่าจัดการวงเงินไม่เกิน 3% ของยอดขายฝาก

ขั้นตอนการดำเนินการ

การสอบถามและตรวจสอบคุณสมบัติ มี 4 วิธี คือ

     1.โทรศัพท์ที่หมายเลข 099-8789336

     2. ส่งสำเนาโฉนดพร้อมเบอร์โทรมาที่ Line ID : 0998789336

     3. ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์นี้

     4. นำสำเนาโฉนดที่ดินไปยื่นที่สำนักงานสาขา

การสมัครขอสินเชื่อ

     ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่ หรือ นำเฉพาะสำเนาโฉนดที่ดิน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปยื่น ณ สำนักงานสาขา

การพิจารณาอนุมัติ

     จะพิจารณาอนุมัติจากราคาประเมินที่ดิน คุณสมบัติของผู้ขายฝาก ถ้าเอกสารครบใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

ยืนยันการขายฝาก

     ท่านที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ ต้องชำระเงินขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อยืนยันการขายฝาก โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของ “บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด”

การลงนามในสัญญา และการรับเงิน

     จะนัดหมายไปจดทะเบียนขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่แจ้งการอนุมัติ และรับเงินทั้งหมดเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

เอกสารในการยื่นคำขอขายฝากที่ดิน

รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง (หน้า-หลัง)

รูปถ่ายทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายโฉนดด้านหน้า-หลัง

รูปถ่ายที่ดินมุมต่างๆ ตามที่เหมาะสม

เอกสารแสดงรายได้

สายด่วน!! CP-MONEY คลิก👆