ตัวแทน-ที่ปรึกษาสินเชื่อของบริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด คือ หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท มีหน้าที่อำนวยความสะดวก และเชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทน 1-3% ของยอดสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

♦  บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ อาชีพ และความรู้

♦  ร้านค้า ซึ่งมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า โดยปกติอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะให้ร้านค้าดังกล่าว เป็นจุดประชาสัมพันธ์สินเชื่อในเครือบริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด (ชุมพรเงินด่วน)

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ภาพถ่าย และสมุดบัญชีธนาคาร (รับโอนเงินค่าตอบแทน) 

** สนใจสมัครประเภทใด กรุณาคลิก และบันทึกข้อมูล **

S__12198125
สายด่วน!! CP-MONEY คลิก👆