ตัวแทนสินเชื่อ (บุคคลทั่วไป)  คือ บุคคลที่เป็นตัวแทนของ บริษัท ชุมพร เงินด่วน ทันใจ จำกัด ในการเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ  มีหน้าที่นำเสนอรายละเอียดของสินเชื่อ ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการ และเก็บรวบรวมเอกสาร ภาพถ่ายของลูกค้า เพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา โดยได้รับค่าตอบแทนตามยอดวงเงินสินเชื่อที่บริษัทอนุมัติแก่ลูกค้า ตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

สมัครตัวแทน-บุคคลทั่วไป
สายด่วน!! CP-MONEY คลิก👆