ตัวแทนสินเชื่อ (ร้านค้า) คือ ร้านค้าซึ่งเป็นจุดประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนของ บริษัท ชุมพร เงินด่วน ทันใจ จำกัด ในการเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ  มีหน้าที่รับคำขอสินเชื่อ เก็บรวบรวมเอกสาร ภาพถ่ายของลูกค้า เพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือส่วนแบ่งรายได้ ตามยอดวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ เป็นรายสัญญา

ตัวแทนร้านค้า
สายด่วน!! CP-MONEY คลิก👆