ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของผู้บริหาร

          บริษัท ซีพี มันนี่ จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินกิจการให้บริการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เดิมใช้ชื่อ “ชุมพร เงินด่วน” โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยพิโกไฟแนนซ์-พลัส ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

          ปัจจุบันสำนักงานบริการตั้งอยู่ที่ 2/21 ถนนทวีสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีบันทึกข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับบริษัทในเครือ “มันนี่ ซิตี้  กรุ๊ป” และ “สมาร์ทมันนี่ไทย” เพื่อรับจำนองขายฝากโฉนดที่ดิน โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่จังหวัดชุมพร และพื้นที่จังหวัดข้างเคียง

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการสินเชื่อจำนองขายฝากที่ดินของ บริษัท ซีพี มันนี่ จำกัด และบริษัทเครือข่าย จะเป็นทางเลือกด้านเงินทุนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนคนใต้บ้านเรา

** อนึ่ง CP-Money ไม่มีบริการสินเชื่อส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้น **

สายด่วน!! CP-MONEY คลิก👆